👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Zie ook ... -  't Huizeke -  noodfonds

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

't Huizeke

Wie zijn we?

Een kleine groep vrijwilligers uit Assebroek verenigd in een vzw en bezorgd om huisvesting voor kansarmen die op de gewone huurmarkt (nog) niet terecht kunnen.

Wat doen we?

We kochten en verhuren enkele huizen. Voordat we mensen de huizen laten betrekken zorgen we er voor dat deze voldoen aan de huidige comfortnormen. Indien mogelijk steken we daarvoor (samen met andere vrijwilligers) de handen uit de mouwen.
Om de huizen die we ter beschikking stellen af te betalen krijgen we geen subsidies, maar kunnen we rekenen op de regelmatige steun van een aantal sympathisanten. Daarnaast organiseren we ook een aantal acties zoals concerten; sponsorfietstochten; vaderdagontbijt; paëllamaaltijd; quiz …
En ook betalen de mensen zelf een kleine huishuur. Stelselmatig verbeteren we de leefomstandigheden in de huizen, en waar nodig proberen we de bewoners te helpen voor zover dat binnen onze bevoegdheden ligt.


Hoe werken we aan verandering?

In de eerste plaats proberen we de grote nood te lenigen van die mensen die niet terecht kunnen op de gewone huurmarkt. Ontstaan in 1995 naar aanleiding van de vluchtelingenstroom uit ex-Joegoslavië en vanuit een blijvende zoektocht naar de allerarmsten zijn er momenteel meer mensen van bij ons die de huizen betrekken.
Om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen, focussen we ons op het tijdelijk karakter van de huisvesting die we aanbieden. Zo zijn er reeds verschillende gezinnen die bij ons een tijdelijk onderkomen gevonden hebben, want van zodra hun maatschappelijke toestand verbetert, proberen we ze te laten doorstromen naar de sociale huisvesting. En dat kan een proces zijn dat meerdere jaren duurt.
Door de noodzaak aan verenigingen zoals de onze wordt telkens weer de vinger in de wonde gelegd wanneer er gediscuteerd wordt over één van de basisrechten van de mens: huisvesting.

Contactgegevens

't Huizeke v.z.w.
secretariaat: Kerklaan 41, 8310 Assebroek
tel.: 050 36 31 22
e-mail: vincent.hap@telenet.be