👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Zie ook ... -  Solidariteit met vluchtelingen -  noodfonds

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Solidariteit met vluchtelingen

Vluchtelingen, we horen er dagelijks over. Wellicht zien we ze ondertussen al in ons stadsbeeld. Blij dat we zelf niet op de vlucht moeten? In Assebroek is er een werkgroep actief die zich buigt over de problematiek van deze vluchtelingen. 


De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en leden van reeds bestaande verenigingen. We helpen mensen in hun moeilijke zoektocht naar een betaalbare woning. 

Onze werkgroep heeft zich in het najaar van 2016 geassocieerd met de Huizen van Vrede vzw waardoor ook hier in onze zoektocht naar huisvesting voor de vluchtelingen een breder platform is gecreëerd. Een Syrisch gezin heeft door deze samenwerking een onderdak gevonden in Assebroek.
Huizen van Vrede vzw huurt woningen in Groot-Brugge van huiseigenaars om ze te verhuren aan vluchtelingen. Als tussenverhuurder neemt zij de verantwoordelijkheid van het verhuren volledig over van de huiseigenaar en staat ze garant voor de maandelijkse huur en de staat van de woning na afloop van het contract.

Ook zoeken we mensen die geen woongelegenheid kunnen ter beschikking stellen, maar toch hun solidariteit willen tonen door regematig een bedrag over te schrijven op de solidariteitsrekening van het Noodfonds Ver-Assebroek 
BE44 0018 3900 8145 

Daarmee kan dan een deel van de huur van de woning betaald worden, of kunnen zaken gekocht worden om de huurders verder te helpen hun leven tussen ons op te bouwen. 

Indien je ofwel een woning ter beschikking kan stellen, ofwel het project op een andere manier wil steunen, wil je dan contact opnemen met Marieke Verplancke tel. 
050 35 62 97 
of mail naar marieke.verplancke@proximus.be