Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Vincentiusvereniging

Wie zijn we?

•    We zijn een groep vrijwilligers die in verbondenheid met het wereldwijde Vincentiusgenootschap materiële noden  van kansarmen in Brugge en Oostkamp willen helpen lenigen.
•    We hebben een attentievolle werking voor eenzamen, zieken, senioren en mensen met een beperking  rond Kerst en Pasen in Steenbrugge.

Wat doen we?

•    Mits voorlegging van documenten waaruit blijkt dat mensen een inkomen onder de OCMW-norm hebben en/of hoge huur- en ziekenhuiskosten moeten dragen, kunnen op volgende data tussen 8u en 11u een voedselpakket komen afhalen in het Vincenthuis, naast de Kerk van Steenbrugge.
 

4 maart 27 mei 2 september 2 december
1 april 1 juli 30 september 30 december
29 april 29 juli 28 oktober  

•    Deze bedeling wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank West-Vlaanderen en een aantal  winkelketens.

•    Bij de organisatie van deze bedeling hechten we veel belang aan discretie en hartelijk onthaal van de mensen die  een voedselpakket komen afhalen.

Hoe werken we aan verandering?

•    Door mensen in armoede maandelijks van een voedselpakket te voorzien, geven wij hen iets meer marge om rond te komen met hun leefloon of uitkering en/of zich eens iets extra te kunnen permitteren.
•    Door deze maandelijkse onthaalmomenten bieden wij hen ook een forum voor onderlinge contacten – zo zij dat wensen – en de mogelijkheid op verhaal te komen bij één van onze medewerkers die naar hen luisteren en indien mogelijk een antwoord geven op hun vragen.
•    Indirect bevordert dit aanbod ook de zelfredzaamheid en eigenwaarde van onze doelgroep, daar zij zelf stappen moeten zetten hiervoor en zij langs deze weg ook erkend worden in hun nood en gezien en gehoord worden als individu, met een eigen verhaal.

Contactgegevens

Baron Ruzettelaan 296,bus 2 8310 Assebroek
tel: Willem de Witte  0472/38 02 32 
e-mail: wdwitte.rdavid@belgacom.net