👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Zie ook ... -  ATD vierde wereld -  noodfonds

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

ATD Vierde Wereld (“antenne” in Assebroek)

Wie zijn we?

ATD Vierde Wereld is een wereldwijde beweging die zich inzet voor en met mensen die in armoede leven, o.a. in België. ATD = All Together for Dignity, Agir Tous pour la Dignité (allen samen voor menselijke waardigheid).

Wat doen we?

In Brugge staat ATD Vierde Wereld in voor de coördinatie van een reeks initiatieven, waaronder de jaarlijkse Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober en Brugge Dialoogstad, dialoog van mensen in armoede met het stadsbestuur sinds 2010. 
Een aantal leden maken (o.a.) ook deel uit van Brugse verenigingen van mensen waar armen het woord nemen.
Hoe werken we aan verandering?

Door samen met mensen in armoede op weg gaan, te luisteren naar hen en te leren van hen, vooroordelen rond armoede en uitsluiting te lijf te gaan, de overheden aan te spreken en in dialoog met andere partners te werken aan een betere samenleving voor iedereen.

Contactgegevens

In Brugge is sinds ruim 25 jaar een wisselende groep van medestanders, vrijwilligers van de beweging, actief.

Twee van hen wonen in Assebroek:
Erik Vanackere, Tuinstraat 8, 8310 Assebroek
tel.: 050 36 15 91 
e-mail erik.vanackere@skynet.be

Bruno Morent, Kriekenstraat 24, 8310 Assebroek
tel.: 050 35 19 53
e-mail morentbruno@gmail.com

Website ATD:  http://www.atd-vierdewereld.be
Onder ‘lokale initiatieven’ vind je meer info over de Brugse medestanders-groep.