👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Zie ook ... -  noodfonds

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Armoede is een onrecht, dikwijls niet gekend, 
vaak miskend en verdoken.

In Assebroek zijn meerdere verenigingen actief 
in de plaatselijke strijd tegen armoede.

Het gaat om kleinschalige maar waardevolle initiatieven 
die elk hun invalshoek hebben, 
eigen accenten leggen 
en elkaar kunnen verrijken en aanvullen.

Het is belangrijk dat mensen opstaan die samenwerken 
om op te komen tegen armoede.

•    ATD Vierde Wereld (antenne)

•    Sint-Vincentiusvereniging Steenbrugge

•    ’t Huizeke

•    Welzijnsschakel Oarm in Oarme

•    Solidariteit met vluchtelingen

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven
worden de rechten van de mens geschonden.
Wij zijn hun verplicht ons aaneen te sluiten
om die rechten te doen eerbiedigen."

(Joseph Wrésinski)